சாலையோரம்

 
 

எங்கள் விதைகளெல்லாம் உடனுக்குடனே சாலைகளில் நசுக்கப்பட்டன

வாகனங்கள் உரசிச்செல்ல கன்றுக்கு பால் கொடுத்தோம்
சுறுங்கி வறண்ட ஏரியில் காய்ந்த மரத்தில் அயர்ந்து இறகை தாழ்த்தி அமர்கையில் பலரும் கரையில் நின்று புகைப்படம் எடுத்தனர்
தொடர்ந்து வாழ்ந்த இடத்தை தோற்று ஊர்ந்து நகர்ந்து கொண்டே இருந்தோம்
நகர்ப்புறங்களில் வாழும் மனிதர் அல்லாத உயிர்கள் நாங்கள்
ஆமாம் உயிர்கள் தான்!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s